Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
seo optimizacija sajta

Studija slučaja: SUALATI.COM

Tip usluga:

SEO Optimizacija
Izrada mreže backlinkova

Ako Vas zanima kako upravlja webshopom jedna porodična kompanija kroz organske kanale, pročitajte našu studiju slučaja. Mnogi vlasnici webshopova veruju da moraju da koriste svaki kanal kako bi prodaja funkcionisala.

Sualati prodaje kroz njegov webshop alate za građevinarstvo, uključujući i opremu za hobiste i profesionalce. Uspešno posluju na tržištu već decenijama. Imali su prethodno iskustvo sa rezultatima i prednostima organskog SEO-a, uspostavljajući poverenje u digitalni marketing. Ovde počinje naša priča.

Na proleće 2021.godine započeli smo našu saradnju.
Preuzeli smo njihov sajt koji je tada imao prosečno 800-1100 posetilaca dnevno. Njihovi posetioci tada su uglavnom kupovali proizvode za njihov hobi, ali te opreme su imali nižu profitnu marginu. Stoga smo morali da promenimo ciljnu grupu i sastav njihovih posetilaca kako i povećali dnevni saobraćaj. Razmatrali smo samo organski kanal.

Do početka 2023. godine, sajt je premašio 2000-2200 posetilaca dnevno. Ako Vas zanimaju strateški koraci u postizanju ovog cilja pročitajte studiju do kraja.

Sažimanje naših dostignutih kjučnih metrika


POVRATNI LINKOVI: 80
SEO SADRŽAJI: 50
PROSEČAN BROJ DNEVNIH POSETILACA: 2.500

Pozadina projekta

Preuzeli smo SEO optimizaciju i postojeći webshop sa domenom koja je bila aktivna već nekoliko godina. Imao je pristojno vidljivost na Googlu, ali nije bio na prvoj stranici. Dnevni organski saobraćaj se kretao između 800-1100, uz podršku Google oglasa. U suštini, Sualati je imao profesionalni prodajni tim, dobar webshop, adekvatan domen, mi smo postali njihova glavna podrška u digitalnom marketingu.

Na samom početku…

Njihov veliki webshop imao je preko 30.000 proizvoda. Zbog toga, uvek su uklonili proizvode koje nisu kupovali posetioci. Iz SEO perspektive, to nije bilo idealno jer proizvodi koji su bili indeksirani u Googlu, neće biti dostupni, što rezultira lošim performansama i nedostatkom profitabilnosti same pozicije sajta u pretraživaču.
Ovi koraci su rezultirali da većina posetilaca je pretežno kupovala alate za njihove hobije. Zašto je to tako? Kako promeniti sastav posetilaca bez negativnog uticaja na sajt? Očekivali smo pad u saobraćaju tokom rešavanja ovog procesa. Ovi izazovi su zahtevali pažljivo razmatranje problema jer uspeh njihovog poslovanja zavisilo je od održavanja performansi sajta.

Izazovi koji su nas čekali…

Nedostaci SEO rešenja

Što se tiče SEO-a, sajt je prošao samo u tehničkim SEO poboljšanjima, ali to samo po sebi nije bilo dovoljno za postizanje većeg ranga na pretraživačima. SEO se sastoji od tri komponente koje nisu implementirlai tada, a to su: tehnički SEO, SEO na sajtu i razvijanje mreža povratnih linkova (off-site SEO). Dakle, nedostajali su im druge dve aspekte SEO-a, što je rezultiralo loše rangiranje.

Neadekvatno upravljanje samim web shopom
Previše artikala su stavili u webshop što je sledio da nisu dobro kategorizovali proizvode za samu ciljnu grupu.
Nisu stavljali proizvode po ciljnoj grupi nego po prodaji što je rezultirao da su kupovali manje alate za hobijeve, a to nije povećavao njihov profit.

Blokiranje indeksiranja
Sve one proizvode za koje su imali veće cene i nije se prodavalo, izbrisali su iz baze samog webshopa. To je dao veliki uticaj na nivo uspešnosti samog sajta u Googlu.

“ACTION PLAN”
Akcioni plan u rešavanju izazova

Budući da ova kompanija primarno zavisi od online profitabilnosti za svoj uspeh i rast na tržištu u srbiji, bilo je ključno poboljšati i povećati njegovu poziciju u pretreživaču.

SEO

Za SEO, sproveli smo sveobuhvatnu analizu celog sajta koristeći alate kao što su SEMrush, Ahrefs i Screaming Frog. Identifikovali i rešili smo probleme na sajtu tokom nekoliko meseci.
S obzirom na veliki broj proizvoda i njihovu promenljivu dostupnost, izabrali smo kategorije na koje ćemo se fokusirati za SEO optimizaciju. Međutim, i dalje je bilo mnogo kategorija za izbor. Ovde smo rešili dva problema odjednom.
Izabrali smo kategorije koje uključuju profesionalnu opremu i imaju loše rangiranje u Googlu. Plan je bio jasan: dovesti kategorije profesionalne opreme na prvu stranicu.

IZGRADNJA BACKLINKOVA

SEO je sporiji u dostiženju značajnih rezultata i vremenski zahteva precizan i dugotrajan proces.
Sa brojnim postojećim sajtovima i sve većom složenošću Google algoritama, brze reakcije su ključne.
Počeli smo sa izgradnjom mreže povratnih linkova, fokusirajući se na profesionalnu opremu i sticanjem linkova sa sajtova koji pišu sadržaje u ovoj temi.
Iako je još mnogo posla bilo pred nama da bi se dostigla prva stranica, rezultati su pokazali da se krećemo u pravom smeru.


“ACHIEVED RESULTS”
Postignuti rezultati

seo optimizacija sajta
seo optimizacija sajta

Publika sajta i profit kompanije se promenilo, dnevni saobraćaj je takođe povećan i trenutno varira između 2000-2200 posetilaca dnevno.
Sada, ovaj webshop u velikoj meri zavisi od prodaje profesionalnih alata. Preko 10 ključnih reči se rangira prvo na Googleu.

izvor: google.rs
izvor: google.rs
izvor: google.rs
izvor: google.rs
izvor: google.rs
izvor: google.rs


“KEY MASSAGE”
Ključna poruka

Preporučujemo saradnju sa stručnjacima koji su istinski strastveni u pružanju izvrsnih marketinških rezultata. Samo takvi stručnjaci mogu uložiti neophodnu motivaciju i energiju u projekat, što rezultira izvanrednim ishodima.

Značajno je zapamtiti da se SEO optimizacija obuhvata od više komponenata.

Nadamo se da Vam je ovaj stvarni primer našeg rada sa Sualati.rs je pružio dragocene uvide u efikasnost naših marketinških strategija i dao je pozitivne utiske na poslovanje.

Hvala Vam što ste izdvojili vreme da istražite našu studiju slučaja.

Ukoliko se i Vaše poslovanje bazira na prodaju mašina i alata i potreban Vam je unapređenje u digitalnom marketingu, javite nam se!


Za sva Vaša pitanja stojimo Vam na raspolaganju, kontaktirajte nas!

Author

Put_Digitalizacije