Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

Najnoviji vesti
CONTACTS
Mi vam donosimo rezultate

Oglašavamo precizno, samo određenoj ciljnoj grupi

Facebook i Instagram pruža mogućnost da vašu ciljnu grupu targetiramo na osnovu lokacije i demografskih karakteristika, interesovanja, ili na osnovu sličnosti sa vašom postojećim ili potencijalnim kupcima takođe i sa onima koji su već bili zainteresovani za vašu ponudu. Mi ćemo izgraditi strategiju na osnovu vaše ciljne grupe i na osnovu toga šta želite da postignete pokrenućemo najuspešniju vrstu kampanje.

01
01
Veći broj konverzija

Kupovina proizvoda, pretplata na uslugu, popunjenih kontakt formi.

02
02
Veća poseta sajta

Iskoristite vašu web stranicu da budete vidljivi vašoj publici.

03
03
Prepoznatljivost vašeg brenda

Širićemo vašu publiku sa novim pratiocima i postignećete veći broj zainteresovanih.

04
04
Bolje reakcije publike na objavljeni sadržaj

Istaknite se dobrim sadržajom koje inspiriše vašu publiku i komunicirajte sa njima.

Cenovnik

Cena oglašavanje

Vi određujete vaš cilj, a mi biramo najbolji tip kampanje da to postignemo.

NAPOMENA: Cene su okvirnog karaktera i zavise od konkretnog zahteva korisnika.

Podešavanje
Podešavanje

150 EUR

jednokratna uplata

 • Otvaranje ili preuzimanje naloga
 • Inicijalno istraživanje tržišta
 • Podešavanje konverzija i uvezivanja sa alatima poput Google Analitike
 • ili
 • implementacija i podešavanje Facebook Pixela
Google
Google

300 EUR + 10%

vrednostiukupnog budžeta (na mesečnom nivou)

 • Razrada tekstualnog sadržaja
 • Priprema dizajna oglasa
 • Targetiranje
 • Google Ads oglašavanje
 • Veći broj poseta na Vašem sajtu
Facebook
Facebook

300 EUR + 10%

vrednostiukupnog budžeta (na mesečnom nivou)

 • Razrada tekstualnog sadržaja
 • Priprema dizajna oglasa
 • Targetiranje
 • Oglašavanje na Facebook-u
 • i na Instagramu
 • Konverzija