Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

Najnoviji vesti
CONTACTS
Uđi u svet digitalnog marketinga

Uđi u svet digitalnog marketinga!

Digitalni marketing se pojavilo kao najmoćniji oblik marketinga od 2020. godine. Naročito od ere pandemije. Ljudi više vremena provode na internetu pomoću aplikacija koje nude široku paletu i mogućnosti.


Kako to utiče na korisnike i na kompanije?
Korisnici društvenih mreža su postali aktivniji, započeli su zaista da iskoriste sve što im platforme nude. Istraživanja pokazuju da od tog perioda su više od 51% brendova i preduzeća bili u potrebi da promene svoje procese i da zauzmu svoje mesto na novom tržištu. Modifikovanje poslovnih modela prema proširenju digitalnog marketinga za sada je postala neophodna.


Šta je digitalni sadržaj?
Ljudi svakodnevno se susreću sa digitalnim sadržajem. Digitalni sadržaji su pristupačniji, najviše vremena ljudi provode na mrežama gde komuniciraju. Za sada digitalni marketing je postala opšta kultura, da kažemo osnovno znanje. Sfera digitalizacije se stalno menja i dostavlja nam novosti. Ona modifikuje današnje tržište i potrošače. Više od 170 miliona ljudi redovno su aktivni na društvenim mrežama. Širok spektar digitalnog marketinga vam omogućuje da imate snažan brend ako dobro planirate.


Svakako trebate započeti sa planiranjem, sa sastavjenjem vaše strategije. Procenite svoje konkretne ciljeve, i dostižite sve online.


Sada smo u dobi kada mnogi potrošači obavljuju poslove svojim mobilnim uređajima. Dobro izvedena digitalna marketing startegija može biti ključna za uspeh organizacije.


Zašto ne bi krenuli u digitalni svet? Započnite novo poglavnje u poslovanju!

Author

Put_Digitalizacije