Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

Najnoviji vesti
CONTACTS
performans marketing

Krenite sa snažnim marketingom

U digitalnom marketingu postoji niz oblika kojima može doprineti uspešnost i vidljivost na vašim
online platformama.

Možemo reći da odvojenost ovih aktivnosti ne dostižu dugotrajne važnije rezultate. Ukoliko za sada
imate isključivo samo svoju Facebook ili Instagram stranicu niste sve učinili za to da se pretvorite u
snažni brend.

Pored toga nije reč ni cilj na samom brendu, već i na tome da li vaša kompanija drži tempo sa
sadašnjim promenama biznis sveta. Ukoliko mislite, da na vašu neprofitabilnost utiče samo ova
sezona i relaksirate sebe sa time da sve kompanije imaju iste probleme, pogrešili ste. U ovom slučaju
morate biti realni, ugledati da vam je potreban razvoj i snažan marketing, da bi ojačali vaše biznis
planove.

Šta znači zapravo snažan marketing?

Krenemo od samog početka. Upoznamo se sa vašom kompanijom, koje ciljeve imate šta trebate
postići. Nakon toga istražujemo tržište i vaše konkurencije. Ravnopravno sa dobijenim podacima i
rezultatima sastavljamo vašu strategiju. Sama strategija je u skladu sa vašom ciljnom grupom od
kojeg očekujete vaše rezultate. Određena publika, ciljna grupa u prvim postupcima treba da vas
upozna. Zavisno od toga kakve ciljeve želite ostvariti mi vam sastavljamo celokupan performans
marketing
sa čime možemo meriti metrike i dostići željene nivoe prodaje i promocije. Ovaj tip
marketinga je najsnažnije što može doprineti veliki fokus na razvoj kompanije i samog brenda.

Od čega se sastavlja performans marketing?

Merenje rezultata kroz dostiženih broja publike i njihovo podržavanje. Sve to ostvarujemo sa
oblicima raznih kampanja na raznovrsnim platformama kojima je krajnji cilj da posetioce pretvori u
kupce.

Ovi oblici su sastavljeni od Facebook i Instagram oglašavanja, gledanosti video snimaka na Youtube i
Tiktok platformama i naravno Google Ads kampanja.

Krenite na put razvoja sa nama. Uložite u marketing kojim dostižete snažne rezultate.

Author

Put_Digitalizacije