Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

Najnoviji vesti
CONTACTS

Ključ uspeha je u konverziji

Digitalni marketing je postao neizostavan deo poslovanja svake kompanije koja želi da se istakne na tržištu.
Digitalni marketing se sastoji od raznih aktivnosti koje imaju za cilj da privuku nove kupce i prošire brend svake kompanije. 

Jedna od najvažnijih aktivnosti u digitalnom marketingu je konverzija.
Konverzija u digitalnom marketingu predstavlja cilj da posetioce Vašeg sajta pretvori u kupce ili potencijalne kupce. U ovom blogu ćemo objasniti šta je konverzija i zbog čega je važno primenjivati u biznisu.
Konverzija predstavlja postizanje željene akcije posetioca Vašeg sajta, poput kupovine proizvoda ili usluge, prijavljivanja na newsletter, preuzimanja e-knjige ili bilo koje druge akcije koju želite da ostvare. Stopa konverzije se izražava u procentima i meri se koliko posetilaca Vašeg sajta izvrši željenu akciju.

Zašto je konverzija važna za Vaš biznis?

Pre svega, povećanje stope konverzije dovodi do veće prodaje i prihoda, što je svakako cilj svake kompanije.
Takođe, kada posetioci izvrše željenu akciju, postaju Vaši kupci ili potencijalni kupci, što Vam omogućava da ih kasnije kontaktirate i ponudite im dodatne proizvode ili usluge. Konačno, povećanje stope konverzije znači i smanjenje troškova oglašavanja, jer ćete privući više posetilaca koji su već zainteresovani za Vaše proizvode ili usluge.

Kako povećati stopu konverzije?

Postoji mnogo strategija koje se mogu primeniti, a neke od njih su:

  • Optimizacija landing stranica koje su namenjene za određenu akciju. Ove stranice treba da budu jasne, jednostavne za korišćenje i da sadrže jasne pozive na akciju.
  • Testiranje različitih verzija sadržaja na sajtu kako biste videli koja verzija dovodi do veće stope konverzije. Ovo se može postići pomoću A/B testiranja.
  • Korišćenje jasnih i privlačnih poziva na akciju (Call-to-Action), koji će posetioce podstaknuti da izvrše željenu akciju.
  • Praćenje analitike i merenje stope konverzije kako biste mogli da pratite efekte Vaših marketinških kampanja i optimizujete ih za veću stopu konverzije.
Ukratko, konverzija je ključni element digitalnog marketinga koji može povećati prodaju i prihode Vašeg biznisa.
Ako želite da primenite strategije koje će povećati stopu konverzije, obratite se našem timu u da Vam pomognemo u postizanju ovog cilja.

Author

Put_Digitalizacije